TIẾNG VIỆT

Buổi thảo luận nhóm dành cho Phiên dịch viên tình nguyện @Kohoku Lounge – Ngày 22/12

TIẾNG VIỆT

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thảo luận nhóm dành cho các phiên dịch viên tình nguyện tại Kohoku International Lounge.

Đối tượng tham gia là những người đã đăng ký làm phiên dịch viên tình nguyện tại Kohoku Lounge.

Ở buổi thảo luận nhóm này, chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi ý kiến về những phương pháp hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ cho các bạn học sinh nước ngoài ở các trường học tại địa phương.

Ngày và giờ: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023, 15:00-17:00

Địa điểm: Trung tâm Kohoku Lounge.

Đối tượng: Những bạn đã đăng ký làm phiên dịch viên tình nguyện (語学ボランティア)

Cách đăng ký: Vui lòng đăng ký bằng cách quét mã QR bên dưới hoặc vào link này Google Form

*Xin lưu ý rằng những bạn đăng ký với tư cách 市民通訳ボランティア  không phải là đối tượng tham dự đợt này.