TIẾNG VIỆT

Lớp học trà đạo (茶道) – Ngày 10/11

TIẾNG VIỆT

Lớp trà đạo vào ngày 10 tháng 11
Thời gian: 12:45pm-3pm
Phí tham gia:200yen
Các bạn có thể đăng ký tham gia từ bây giờ