TIẾNG VIỆT

[Thông báo] Trung tâm tạm đóng cửa vào ngày 3/11

TIẾNG VIỆT

Xin thông báo trung tâm sẽ đóng cửa trong 1 ngày vào ngày 3 tháng 11 (Thứ Năm) để bảo trì. Do đó việc tư vấn qua điện thoại và email cũng sẽ tạm ngưng vào ngày 3/11.

Trung tâm sẽ hoạt động bình thường lại vào ngày 4/11.

Mong các bạn thông cảm.