TIẾNG VIỆT

Lễ hội Waku Waku sẽ được tổ chức vào ngày 9/10 năm nay!

TIẾNG VIỆT

Sau 2 năm tổ chức online (năm ngoái và năm trước đó) thì năm nay, chúng tôi xin trân trọng thông báo buổi lễ hội Waku Waku sẽ được tổ chức tại trung tâm vào ngày 9/10 ♪

Chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian sắp tới. Các bạn hãy theo dõi nhé!