TIẾNG VIỆT

Lớp học Trà Đạo – T7 ngày 16/7

TIẾNG VIỆT

Lớp học Trà Đạo sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy – 16/7 (Lớp học 1 buổi)
Thời gian: 12:45pm-3pm
Phí tham gia: 200yen (người nước ngoài)

Có thể đăng ký tham gia trước ngày học 1 tháng qua điện thoại hoặc đăng ký tại quầy tiếp tân.
ĐT:045-430-5670