TIẾNG VIỆT

Thông báo: Nhân viên hỗ trợ tiếng Việt sẽ tạm nghỉ từ ngày 5/7 đến 2/8

TIẾNG VIỆT

以下の日程、ベトナム語スタッフは休みます。

2022年7月5日 ~ 2022年8月2日

Nhân viên người Việt sẽ tạm nghỉ từ ngày Thứ Ba (5/7) đến ngày Thứ Ba (2/8)

Ngày 9/8/2022 (Thứ Ba) sẽ làm việc trở lại.

Trân trọng.