LỚP HỌC TIẾNG NHẬT

Trung tâm KohoKu tổ chức các lớp tiếng Nhật cho các bạn người nước ngoài sinh sống tại Nhật, đặc biệt là khu vực quận Kohoku. 8 lớp học sẽ được tổ chức bởi các thầy cô dạy tình nguyện trong tuần trừ thứ Tư. Học viên sẽ được tham gia vào các lớp học khi có lớp và có thầy cô giảng dạy. Vui lòng kiểm tra lịch học các lớp và đến trung tâm để học thử. Không cần đăng ký trước.

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các bạn người nước ngoài tham gia các lớp học tiếng Nhật. Chúng tôi không hỗ trợ các loại giấy tờ làm visa.


* Các lớp học

Học viên có thể tham gia vào bất cứ lớp học nào khi có đủ lớp và giáo viên.

Bạn có thể tham gia bất cứ khóa học nào dưới đây. 

Lớp Thời gian Cấp độ/ Dịch vụ trông trẻ (khi bạn tham gia học)
Chủ Nhật 10:00 – 12:00 Cấp độ: Học viên từ 16 tuổi trỏ lên
Thứ Hai10:00 – 12:00 Có dịch vụ trông trẻ
Sáng Thứ Ba10:00 – 12:00
Tối Thứ Ba18:30 – 20:30
Tối Thứ Tư 18:30 – 20:30 Hiyoshi satellite classroom
(tại trung tâm Hiyoshi Community Center)
Sáng Thứ Năm10:00 – 12:00 Có dịch vụ trông trẻ
Tối Thứ Năm18:30 – 20:30
Thứ Sáu 10:00 – 12:00
Thứ Bảy 10:00 – 12:00

* Lịch học kì

Học kì 1: Tháng 4 ~ Tháng 7
Học kì 2: Tháng 9 ~ Tháng 12
Học kì 3: Tháng 1 ~ Tháng 3


* Học phí

100 yen cho mỗi buổi học. Bạn sẽ được yêu cầu đóng 1 lần tổng số tiền mỗi kì học vào ngày đầu tiên của khóa học. Ví dụ bạn tham gia 12 buổi học trong 1 kì, bạn sẽ cần đóng 1200 yên vào buổi học đầu tiên bạn tham gia.


* Giáo trình học

Cấp cơ bản, cấp trung và cao cấp: Mỗi lớp học sẽ sủ dụng giáo trình khác nhau.


* Giáo viên

Giáo viên là các thầy cô dạy tình nguyện ở khu vực Kohoku và được đào tạo để hỗ trợ học viên học tiếng Nhật.


* Dịch vụ trông trẻ

Vào các lớp sáng thứ hai và thứ năm, trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ trôg trẻ từ 10h sáng đến 11:55 sáng. Các em sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện về số tuổi như sau:

  • Thứ hai: Từ 1 đến 6 tuổi
  • Thứ năm: Từ 1 đến 6 tuổi

Bạn không thể sử dụng dịch vụ trông trẻ cả hai ngày trong 1 kỳ học. Vui lòng chỉ chọn và đăng ký hoặc là thứ hai hoặc là thứ năm.Trung tâm được tổ chức và vận hành trên tinh thần tình nguyện là chính, chúng tôi sẽ rất vui lòng đón nhận bất cứ hoạt động nào mà bạn tham gia tình nguyện tại trung tâm.