TIẾNG VIỆT

Lớp trải nghiệm văn hóa truyền thống “Cắm hoa” ngày 23 tháng 5

TIẾNG VIỆT

Thông báo lớp trải nghiệm văn hóa truyền thống “Cắm hoa”

Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm nghệ thuật cắm hoa nhé!

◆Thời gian: ngày 23 tháng 5 năm 2024, thứ năm từ 13h~15h.
◆Phí tham gia : Người ngoại quốc 300 yên; người Nhật Bản 600 yên.
◆Yêu cầu đặt lịch trước→Người Nhật Bản đã đủ số người đăng ký. Vẫn còn số lượng ưu tiên cho người ngoại quốc( đến ngày 29 tháng 4).

Vui lòng đăng ký qua điện thoại, đến trực tiếp địa chỉ Lounge hoặc email. Sẽ đóng nhận đăng ký khi đủ số người đăng ký.
※Sự kiện có thể bị hủy bỏ hoặc thay đổi.
Tel:045-430-5670 / email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp

いただいた個人情報は、本クラスのみに使用し、他では使用することはありません。