TIẾNG VIỆT

Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ người nước ngoài

TIẾNG VIỆT

Trung tâm Kohoku Lounge hiện vẫn đang tuyển dụng các vị tri sau:

Nhân viên hỗ trợ người Việt, người Nepal, người Phillipines.

Thời gian làm việc: 4 tiếng/ buổi/ tuần (vào 1 ngày cố định trong tuần, từ 9:00 – 13:00)

Nội dung công việc: Hỗ trợ tiếp khách nước ngoài, đặc biệt là các bạn muốn đăng ký tham gia lớp học tiếng Nhật, dịch thuật và đăng tải các nội dung của trung tâm lên website theo yêu cầu, hỗ trợ trong các sự kiện của trung tâm.

★ Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra các nội dung/ yêu cầu công việc và tải mẫu đơn ứng tuyển bên dưới.

Trước khi ứng tuyển, vui lòng xem qua  <video thông tin> bên dưới.

Chúng tôi rất mong chờ nhận được đơn ứng tuyển của các bạn!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Thông tin ứng tuyển
募集要項  応募用紙