TIẾNG VIỆT

<Thông báo> Lịch làm việc nhân viên người Việt ngày 23 – 30/1 có thay đổi

TIẾNG VIỆT

Xin thông báo lịch làm việc của nhân viên người Việt sẽ có sự thay đổi vào ngày 23/1-30/1 như sau:

Lịch thông thường: 9:00 – 13:00

Ngày 23 – 30/1/2024: 9:30 – 13:30

Mong các bạn thông cảm!