TIẾNG VIỆT

[Thông báo] Instagram của trung tâm

TIẾNG VIỆT

Tài khoản Instagram – Kohoku International Lounge

Chúng tôi vừa tạo tài khoản trên Instagram để có thêm một kênh thông tin để kết nối và tương tác với các bạn

Hãy kết bạn và ấn núi Follow trên Instagram để cập nhật các thông tin mới nhất về các sự kiện ở trung tâm nhé!

Tài khoản Instagram →@kohokulounge

URL→https://www.instagram.com/kohokulounge