TIẾNG VIỆT

Lớp cắm hoa IKEBANA – Ngày 14/9

TIẾNG VIỆT

伝統文化体験教室「華道」のお知らせ

Lớp học cắm hoa Ikebana – Lớp học 1 buổi

Thời gian: Thứ năm – Ngày 14/9 vào lúc 13h – 15h
Phí tham gia: 300 yên cho người nước ngoài
Nhận đăng ký tham gia từ ngày 14/8
Tel:045-430-5670 / email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp

いただいた個人情報は、本クラスのみに使用し、他では使用することはありません。