TIẾNG VIỆT

[Khóa luyện thi JLPT 2023] Đang nhận đăng ký

TIẾNG VIỆT

Lớp học dành cho các bạn muốn luyện thi JLPT, chuẩn bị cho kỳ thi tháng 12 năm 2023.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Lớp học bắt đầu từ tháng 9. Có nhiều lớp tương ứng với 3 cấp độ khác nhau: N1 – N2 – N3.

Các lớp sẽ học vào ngày Thứ Sáu hoặc Chủ Nhật, từ tháng 9 đến tháng 11 (tổng 12 buổi, 1 tuần 1 buổi).

Để biết thêm chi tiết về khóa học như lịch học các lớp và form đăng ký, vui lòng vào đường link này