2023-05

TIẾNG VIỆT

Tuyển phiên dịch viên tình nguyện tiếng Việt và các ngôn ngữ khác

Hiện số lượng phiên dịch viên tình nguyện vẫn đang không đủ để đáp ứng nhu cầu phiên dịch nên chúng tôi vẫn đang tuyển t...
TIẾNG VIỆT

Workshop Cắm Hoa Ikebana- Ngày 25/5

Lớp cắm hoa nghệ thuật Ikebana - Ngày 25 tháng 5 (Thứ Năm) (Lớp học chỉ 1 buổi) Thời gian: Từ 13h - 15h Phí tham gia: 30...
English

IKEBANA Workshop – May 25th

Ikebana, Flower arrangement, class on Thursday May 25th Time:1pm-3pmFee:300yen for non-JapaneseReservation can be made u...