TIẾNG VIỆT

Lớp học về Trà Đạo (Ngày 20/4)

TIẾNG VIỆT

Lớp học Trà Đạo vào ngày T5 (20/4) (Lớp học 1 buổi)

Thời gian: 12:45 – 3h chiều

Phí tham gia: \200 yên đối với người tham gia không phải là người Nhật

Bạn có thể bắt đầu đăng ký tham gia từ ngày 20/3