TIẾNG VIỆT

Tạp chí「そよ風」số131 đã được phát hành  

TIẾNG VIỆT

Tạp chí「そよ風」131 đã được phát hành.

Đây là ấn bản đặc biệt với các hình ảnh của lễ hội Waku Waku vừa qua.
Những hình ảnh về lễ hội, các bài phát biểu tiếng Nhật của các bạn học viên cũng được đăng tải trong ấn bạn này.

Vui lòng ấn vào hình ảnh bên trái để đọc tạp chí nguyên bản bằng định dạng pdf.

Để xem các tạp chí kỳ trước, các bạn có thể xem ở đây