TIẾNG VIỆT

【Xem trên YouTube 】Giới thiệu ③ Tiết học ngoại ngữ vui

TIẾNG VIỆT

<Lễ hội WakuWaku Online Festival > Chúng tôi xin giới thiệu 1 số các phần trình diễn trong「2022ワクワクまつりオンライン」 bạn có thể xem trên YouTube cho đến ngày 23/10.

Lần này chúng tôi xin giới thiệu:「Tiết học ngoại ngữ vui

3 nhân viên nước ngoài tại trung tâm sẽ giới thiệu về ngôn ngữ của nước mình thông qua bài học ngắn, thú vị ♪

Tiếng Hàn ☞ 韓国人気グループの歌詞を解説♪ 熱ーい応援の言葉も!
Tiếng Việt ☞ 2022年ホーチミンの現地ロケ 街の様子と共に簡単なベトナム語も!
Tiếng Trung ☞ 家族の呼び名を教えてくれます。太太って? 宝宝って??

Các bạn hãy ghé xem nhé!
2022ワクワクまつりオンラインへGO!