TIẾNG VIỆT

Tạp chí 「そよ風」số 128 đã được xuất bản

TIẾNG VIỆT

Tạp chí của Kohoku International Lounge 「そ よ 風」số 128 đã được xuất bản.

Các bạn có thể click vào hình phía bên trái để đọc bản full PDF. Hoặc nếu cần bản in, vui lòng liên hệ với nhân viên tại quầy tiếp tân.

Bạn cũng có thể nhấn vào đây để đọc các ấn phẩm kỳ trước.

元の記事:広報誌「そよ風」128号を発行しました