TIẾNG VIỆT

LỄ HỘI WAKUWAKU – ĐÃ ĐƯỢC CHIẾU TRÊN YOUTUBE!

TIẾNG VIỆT

 2021まつりオンライン

ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHIẾU TRÊN YOUTUBE!
Bạn chỉ có thể xem trên Youtube từ ngày 1/12 – 14/12

→→→Vui lòng click vào đây để xem!

元記事: 2021ワクワクまつりオンライン】スタート!!