TIẾNG VIỆT

Lớp tìm hiểu văn hóa: Lớp Trà Đạo (19/11)

TIẾNG VIỆT

Lớp trà đạo (1 buổi) sẽ được tổ chưc vào ngày T6 (19/11)
Thời gian: 12h45 – 3h chiều
Phí tham gia: 200 yen
Các bạn quan tâm có thể đăng ký tham gia từ bây giờ.

Hãy cùng tham gia để biết thêm về văn hóa trà đạo nhé!