TIẾNG VIỆT

LỚP HỌC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG: CẮM HOA IKEBANA (Ngày T5 11/4)

TIẾNG VIỆT

Lớp học văn hóa truyền thống nghệ thuật cắm hoa Ikebana (1 buổi) sẽ được tổ chức vào ngày T5 11/4

Thời gian: 13h – 15h chiều

Phí tham gia: ¥300 cho người nước ngoài

Bạn có thể đăng ký tham gia lớp trước thời gian diễn ra 1 tháng.

Hãy đăng ký với chúng tôi để tham gia nhé!

元記事:伝統文化体験教室「華道」IKEBANA 11/4 Nov