TIẾNG VIỆT

[Các lớp Tiếng Nhật] Cập nhật: Tiếp tục nhận đăng ký học viên mới (T10.2021)

TIẾNG VIỆT

Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận đăng ký học viên mới từ hôm nay (19.10.2021).

Tuy nhiên, do các lớp hiện tại vẫn đang đủ học viên, trung tâm xin phép được để thông tin các bạn đăng ký mới vào danh sách chờ. Để đăng ký tham gia học, vui lòng gửi các thông tin dưới đây qua EMAIL, chúng tôi sẽ liên lạc khi lớp bạn muốn học nhận học viên mới.

Email: kohokulounge@yokohama.nifty.jp

Thông tin cần gửi (vui lòng gửi đầy đủ 8 mục dưới đây để đăng ký):

  1. 名前/なまえ/ Họ Tên
  2. 国/くに/ Quốc tịch
  3. 電話番号/でんわばんごう/ Số điện thoại
  4. メールアドレス/ Email
  5. 受講しているクラス/ Lớp bạn đang tham gia (nếu có)
  6. 日本語レベル/ Trình độ tiếng Nhật
  7. Zoom 授業可能/ Bạn muốn học lớp online qua Zoom hay tại trung tâm hay cả hai hình thức đều được?
  8. 勉強したい曜日/ Ngày trong tuần bạn có thể tham gia (vui lòng ghi rõ thứ, lớp sáng hay tối)
Lớp sáng (10:00 – 12:00): Thứ hai/ Thứ ba/ Thứ năm/ Thứ sáu/ Thứ bảy/ Chủ nhật
Lớp tối (18:30 – 20:30): Thứ ba/ Thứ năm
Lớp ở trung tâm Hiyoshi (18:30 – 20:30): Tối thứ tư

************

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn và rất mong gặp các bạn tại Trung tâm!