TIẾNG VIỆT

[Các lớp tiếng Nhật] Hiện đang dừng nhận học viên mới (T9.2021)

TIẾNG VIỆT

Xin thông báo các lớp tiếng Nhật hiện đang đủ học viên và không nhận thêm học viên mới. Rất mong các bạn thông cảm.

Khi nào mở nhận học viên, chúng tôi sẽ thông báo trên website, các bạn vui lòng theo dõi và cập nhật tại đây.

Hiện đang có 62 học viên đang chờ được xếp vào các lớp học. (Tính đến ngày 13/9/2021)

元の記事 【にほんご きょうしつ】いまは はいれません。うけつけ できません。