TIẾNG VIỆT

Lịch học các lớp tiếng Nhật – T9.2021 

TIẾNG VIỆT

LỊCH HỌC CÁC LỚP TIẾNG NHẬT HIỆN TẠI (HỌC KỲ 2 – TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12)

Dưới đây là lịch học các lớp tiếng Nhật cho học kỳ 2 năm 2021 (từ tháng 9 đến tháng 12). Do sụ ảnh hường của tình trạng khẩn cấp tại thành phố, 1 số lớp tiếng Nhật sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Lịch các lớp tiếng Nhật (Tháng 9 – 12 năm 2021)


Các lớp học sẽ bắt đầu với thòi gian biểu như dưới đây bắt đầu từ ngày 3/9

Lớp Chủ Nhật bắt đầu học tử ngày 5/9 (Buổi học ngày 5 và 12 sẽ được tổ chức online)
∗ Lớp học Thứ hai bắt đầu học từ ngày 13/9 (Buổi học ngày 6 nghỉ)
Lớp học Thứ Ba sẽ nghỉ trong tháng 9.
∗ Lớp học Thứ Năm bắt đầu học từ ngày 16/9 (Buổi học ngày 9 nghỉ)
∗ Lớp học Thứ Sáu bắt đầu học từ ngày 3/9
∗ Lớp học Thứ Bảy bắt đầu học từ ngày 4/9

Các lớp buổi tối:

∗ Lớp Thứ Ba buổi tối bắt đầu học từ ngày 7/9
Lớp Thứ Năm buổi tối sẽ nghỉ trong tháng 9.
∗ Lớp Thứ Tư buổi tối ở trung tâm Hiyoshi bắt đầu tử ngày 8/9.

Vui lòng kiểm tra thông tin các lớp trước khi đến học các bạn nhé!