Các buổi chuyên đề văn hóa Nhật

Lớp văn hóa truyền thống Nhật Bản

Chúng tôi tổ chức các lớp văn hóa truyền thống Nhật như các lớp cắm hoa, lớp trà đạo, lớp thư pháp hàng năm.

Các bạn có muốn cùng tham gia trải nghiệm văn hóa Nhật không?


<Các buổi chuyên đề văn hóa Nhật>
LỚP CẮM HOA LỚP THƯ PHÁP LỚP TRÀ ĐẠO

Các tình nguyện viên người Nhật sẽ đứng lớp và giới thiệu các nét văn hóa Nhật thông qua các buổi chuyên đề.
Vui lòng đăng ký trước khi tham gia.
Bạn có thể đăng ký trước 1 tháng diễn ra lớp học.

*Để săp xếp và chuẩn bị tốt nhất cho các buổi học, vui lòng đăng ký trước qua điện thoại hoặc với nhân viên tại trung tâm.

Lịch các lớp trải nghiệm văn hóa Nhật năm 2021 ~ 2022 như sau:

★10月12日(T3)書道 Lớp thư pháp 13h – 15h
★11月04日(T5)華道 Lớp cắm hoa 13h – 15h
★11月19日(T6)茶道 Lớp trà đạo 12:45-15h
★ 1月21日(T6)茶道 Lớp cắm hoa 13h-15h
★ 2月18日(T6)書道 Lớp thư pháp 13-15pm