TIẾNG VIỆT

【Chiêu mộ】Lớp trải nghiệm văn hóa truyền thống Trà Đạo vào ngày mồng 9 tháng 7「茶道(さどう)」 

TIẾNG VIỆT

Thông báo về lớp học trải nghiệm văn hóa truyền thống Trà Đạo

Hãy cùng chúng tôi tham gia và trải nghiêm nhé!

◆Thời gian Ngày mồng 9 tháng 7
 (thứ ba) từ 13h~15h
◆Phí tham gia đối với người Ngoại Quốc
 200 yên  người Nhật BẢN: 400 yên
◆Không cần đăng ký .

Ưu tiên các bạn người ngoại quốc tham gia.Đủ số lượng người tham gia sẽ dừng nhận đăng ký.