TIẾNG VIỆT

【Chiêu mộ】Lớp học kết nối các em Tiểu Học và Trung Học với Thế Giới vào Chủ Nhật

Làm bài tậpchơi luyện tập thổi Sáodạy gấp giấyvà cùng tham gia chơi rất nhiều hoạt động khác….

Hãy cùng tham gia hoạt động với các anh chị Cấp 3 và Đại Học nhé

Lớp học kết nối các em Tiểu học và Trung học với Thế Giới、ai cũng có thể tham gia!

こうこうせい