TIẾNG VIỆT

【 Thông báo】 Hôm nay, thứ Ba tất cả các lớp Tiếng Nhật buổi sáng đều nghỉ.

Hôm nay(ngày 18 tháng 06, thứ Ba)vì thời tiết xấu nên 、lớp học tiếng Nhật (lớp buổi sáng thứ Ba)nghỉ.

Tuesday June 18th
We have no Japanese class (10:00-12:00) in the morning today beacause of bad weather.