TIẾNG VIỆT

Lớp trải nghiệm văn hóa truyền thống「Thư Pháp」vào ngày 13 tháng 6

TIẾNG VIỆT

Lớp trải nghiệm văn hóa truyền thống「Thư Pháp」

Bằng bút lông và mực, cùng viết chữ Thư Pháp Hiragana và chữ Kanji cùng chúng tôi nhé!

◆Thời gian: Ngày 13 tháng 6 năm 2024 (thứ Năm) từ 13h~15h
◆Phí tham gia: Ngươi ngoại quốc 100 yên, người Nhật Bản 200 yên
◆ Vẫn đang tiếp nhận đăng ký
Bạn đăng ký bằng cách gọi điện thoại, đi đến trực tiếp, hay gửi mail đến Kohoku lounge. Sẽ dừng nhận đăng ký khi đủ số người tham gia.

Tel:045-430-5670 / email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp