TIẾNG VIỆT

【Nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 3】Khóa luyện thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)

TIẾNG VIỆT

Khóa luyện thi năng lực tiếng Nhật(JLPT)năm 2024)

  < N1・N2・N3 >

Đăng ký đã kết thúc.

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký từ ngày 1 tháng 3.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Lớp học bắt đầu vào tháng 4. 
 

Chúng tôi đặt mục tiêu vượt qua kỳ thi vào tháng 7 năm 2024 .
N1・N2・N3 có lớp thứ sáu hoặc chủ nhật.
Từ tháng 4 đến tháng 6, tổng cộng 12 lần, mỗi tuần 1 buổi.


Cụ thể chi tiết và link đăng ký  tại đây