TIẾNG VIỆT

Buổi biểu diễn đàn tỳ bà (Ngày 12/11)

TIẾNG VIỆT

Buổi biểu diễn đàn tỳ bà (Đàn biwa Nhật)
Thời gian: Ngày 12/11 (13:30)
Cách đăng ký tham gia: Gọi điện hoặc đăng ký tại trung tâm
Phí tham gia: 300円(Miễn phí cho các bạn học viên đang học tại trung tâm)
Nghệ sĩ biểu diễn: 吉祥天   

Đàn tỳ bà (Chikuzen Biwa) là gì? Bạn có thể xem video buổi biểu diễn trước đây tại đây