TIẾNG VIỆT

Lễ hội Tanabata và Những điều ước

TIẾNG VIỆT

Lễ hội Tanabata còn được gọi là Lễ hội Sao – là một lễ hội của Nhật Bản có nguồn gốc từ Lễ hội thất tịch của Trung Quốc. Lễ hội Tanabata được tổ chức dựa theo cuộc gặp của các vị thần chức nữ Orihime và Ngưu Lang Hikoboshi.

Một đặc trưng của lễ hội Tanabata là người ta sẽ viết điều ước của mình vào Tanzaku- thường là một mảnh giấy nhỏ hoặc một mảnh gỗ mỏng, rồi treo lên những cành trúc đã được trang trí. Người ta tin rằng việc gửi mong ước những ngôi sao trên trời sẽ biến điều ước của họ thành hiện thực. (Lý do vì sao lại treo lên cành trúc là bởi vì loài cây này được cho là giống với cây tre- loài cây của các vị thần thánh)

Các bạn lớp tiếng Nhật và lớp tiếng nhật trẻ em đã viết các điều ước và treo lên cây.

Mong điều ước của mọi người sẽ thành hiện thực ❀