TIẾNG VIỆT

[Mama Cafe] ★Giao lưu chơi trò chơi

TIẾNG VIỆT

In our next event, an indoor playground with toys will be available at the Mama Cafe! Various consultations can also be conducted, so please come and visit us! Japanese moms are also welcome ☆

Ở sự kiện tiếp theo của Mama Cafe, một sân chơi nhỏ với nhiều đồ chơi cho các bé sẽ được chuẩn bị để phục vụ các mẹ và các bé. Sẽ có cả chuyên viên tư vấn về cách lựa chọn đồ chơi an toàn cho bé cùng tham gia trong sự kiện. Nếu các bạn quan tâm, hãy liên lạc với chúng tôi qua Line (QR code ở poster dưới đây) để cùng tham gia nhé!