TIẾNG VIỆT

Mở khóa học luyện thi JLPT kỳ tháng 7/2023

TIẾNG VIỆT

KHÓA LUYỆN THI CHO KỲ THI JLPT THÁNG 7/2023YPJ

  < N1・N2・N3 >

Khóa học này là dành cho các bạn muốn ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi N1 – N2 – N3 vào  tháng 7, năm 2023. Khóa luyện thi sẽ được diễn ra từ tháng 4 – tháng 6, tổng cộng 12 buổi học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học và đơn đăng ký, vui lòng vào đường link này