TIẾNG VIỆT

Chiêu sinh các lớp tiếng Anh – Pháp

TIẾNG VIỆT

Xin thông báo các lớp học dưới đây vẫn còn tuyển học viên tham gia:

1.Tiếng Anh sơ cấp(Thứ 3)Thứ Ba 16:00~17:30 ¥19,800(Tổng 18 buổi)
2.Tiếng Anh sơ cấp(Thứ 6)Thứ Sáu 16:00~17:30 ¥19,800(Tổng 18 buổi)
3.Tiếng Anh business               Thứ Sáu 19:00~20:30 ¥23,400(Tổng 18 buổi)
4.Tiếng Pháp sơ cấp      Thứ Tư 13:45~15:15 ¥23,400(Tổng 18 buổi)
5.Tiếng Pháp trung cấp    Thứ Tư 15:30~17:00 ¥23,400(Tổng 18 buổi)

Khóa học diễn ra từ tháng 10 đến tháng 3. Chúng tôi tiếp nhận đăng ký từ ngày 28/8, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tại quầy tiếp tân để đăng ký (xin lưu ý không nhận đăng ký qua điện thoại hoặc email)

Có lịch học thử cho các lớp. Tuy nhiên, vì có những trường hợp đăng ký học không cần học thử, nên nếu số lượng đăng ký đông, chúng tôi có thể ngừng nhận học viên trước ngày học thử. Mong các bạn thông cảm. Các bạn vui lòng gọi thoại đến trung tâm nếu muốn đăng ký học thử.

[Lịch học thử]

 1.Tiếng Anh sơ cấp(Thứ 3)9月6日(火)16:00~
 2.Tiếng Anh sơ cấp(Thứ 6)9月2日(金)16:00~
 3.Tiếng Anh business    9月2日(金)19:00~
 4.Tiếng Pháp sơ cấp      9月7日(水)13:45~
 5.Tiếng Pháp trung cấp    9月7日(水)15:30~

元の記事: 外国語教室 後期(10月~3月)受講者追加募集