TIẾNG VIỆT

Kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ cho người tị nạn từ Ukraine (nhận hỗ trợ đến ngày 11/5) 

TIẾNG VIỆT

Thành phố Yokohama đã bắt đầu tiếp nhận người tị nạn đến từ Ukraine.

Hiệp hội Quốc Tế thành phố Yokohama đang gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ cuộc sống của những người tị nạn tại thành phố.

Bạn có thể xem chi tiết ở đây(横浜市国際交流協会)

Quỹ nhận hỗ trợ bằng cách chuyển khoản đến ngày 11/5.

Rất cảm ơn sự hảo tâm của các bạn.