TIẾNG VIỆT

Chiêu sinh các lớp luyện thi JLPT

TIẾNG VIỆT

Để chuẩn bị cho kỳ thi JLPT tháng 7/2022, các lớp luyện thi JLPT N1 – N2 – N3 tại trung tâm sẽ bắt đầu chiêu sinh từ ngày hôm nay.

Lớp học sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6, có tổng cộng 12 buổi học, 1 buổi/ tuần. Nếu bạn muốn đăng ký học, vui lòng vào link này để biết thêm thông tin chi tiết và điền đơn đăng ký.

Cập nhật: Lớp học N1 ngày chủ nhật và N2 ngày chủ nhật hiện đã full lớp, ngưng nhận học viên mới.

元の記事: 2022 日本語能力試験(JLPT)対策講座 もうしこみ開始!