TIẾNG VIỆT

Tạp chí 「そよ風」số 127 đã được xuất bản

TIẾNG VIỆT

Tạp chí của Kohoku International Lounge 「そ よ 風」số 127 đã được xuất bản.

Đây là một ấn bản đặc biệt với các bài viết về Giải thưởng tôn vinh các cá nhân đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại trung tâm lâu năm và phần tổng kết các hoạt động của lễ hội Waku Waku Online đã được tổ chức vào cuối năm trước.

Nếu các bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây để đọc tạp chí trực tuyến (bản PDF full)

元の記事 広報誌「そよ風」127号を発行しました