TIẾNG VIỆT

[Thông báo] Nhân viên người Việt sẽ tạm nghỉ 1 ngày vào ngày 26/10/2021

Xin thông báo nhân viên người Việt sẽ tạm nghỉ 1 ngày vào ngày T3 26/10/2021.

Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.